Skolesamarbejde

Skole og Fritidscentret samarbejder om børnenes trivsel både fagligt og socialt.

Dette inkluderer skole/hjem samtaler, forældremøder og udfærdigelse af elevplaner m.m.

GFO Vandtårnet har pædagoger tilknyttet 3. A, B og C klasserne i timerne samt frikvartererene.

Fritidsklubben har pædagoger tilknyttet 4. til 6. klasse i timerne samt frikvartererene.