Om Fritidscentret

Jægersborg Fritidscenter består af flg. klubber:

•GFO Vandtårnet 3.kl. Bor på 1.sal
•Fritidsklub 4.kl. - 6.kl. Bor på 2.sal
•Juniorklub 6.kl. Bor på 2 sal
Vandtårnets administration ligger på 3.sal.

Klubberne er fælles om stueetagen, som er indrettet til fysisk udfoldelse med boldbane og diskotek. Stueetagen rummer også fælles garderobe.
Centrets udearealer er ligeledes fælles mellem klubberne og har boldbane, klatrevæg og stor legeplads med svævebane.

Lidt tårn historie:

Jægersborg Vandtårn er opført i 1955 efter tegninger af Edvard Thomsen.
Der har været fritidstilbud i Vandtårnet siden 1956. I 1970'erne indrettede man et fritidshjem nederst i tårnet.

I 2006 indrettede arkitekten Dorte Mandrup 36 ungdoms-boliger under den eksisterende vandtank.
Tårnet er 45 meter højt og stikker 5 meter ned i jorden.
Vandtårnet fungerer stadig som vandtårn.
Beholderen øverst indeholder 2 millioner liter vand.
Det er V.C.F. Rødtjer, der er kunstneren bag vejrhanen.
Hanen er udført i irret kobber, dele er bemalet.
Højde fra tag til hanekam 6,22 m. selve hanen er 3 m. høj og ca. 4 m. bred.