Udmeldelse Juniorklubben

Udmeldelse skal ske med 1 måneds varsel til den 1. eller 15 i en måned.

Udmeldelse fra Fritids, Junior og Ungdomsklub sker ved at udfylde udmeldelses blanket og aflevere den i klubben eller mail den. Mail adresse står nederst på siden.

Download vores udmeldelsesblanket her.