Udmeldelse Fritidsklub

Udmeldelse skal ske med 1 måneds varsel til den 1. eller 15 i en måned.

Udmeldelse fra Fritidsklubben sker ved at udfylde udmeldelses blanket og aflevere den i klubben. Mail adresse står nederst på siden.

Download vores Udmeldelsesblanket her.